Potpomognuta komunikacija

Neovisno o vrsti i težini oštećenja, pomažemo premostiti razne komunikacijske barijere. Ove su vježbe važne zbog uključivanja u okolinu i usvajanja novih znanja, i za odrasle i za djecu s poteškoćama.
  • za osobe s poteškoćama u funkcionalnoj komunikaciji koje ne mogu ostvariti svoje komunikacijske potrebe na uobičajeni način 
  • i za odrasle i za djecu rane, predškolske i školske dobi
  • korištenjem asistivne i rehabilitacijske tehnologije omogućava se osobi, neovisno o vrsti i težini oštećenja, da premosti komunikacijske barijere
  • tako izbjegavamo neprihvatljive oblike ponašanja i gubitak samopouzdanja 
  • osiguravamo lakše usvajanje novih znanja
  • stvaramo nužni preduvjete za optimalno uključivanje u socijalnu okolinu
  • od svakodnevnih vježbi do korištenja napredne tehnologije (npr. koriste se softveri poput Comm5,Snap+Core First,Grid3)
  • kod osoba sa složenim motoričkim teškoćama koristi se upravljanje pogledom za pristup

Komunikacija je pravo svakog čovjeka, a tehnologija nam pomaže izjednačavati mogućnosti. Veselimo se našem susretu!

CIJENA PROCJENE: 500,00 kn
- u cijenu je uključeno 12 pojedinačnih simbola za organizaciju svakodnevnog prostora koji se dostavljaju putem e-maila

CIJENA TERAPIJE (do 45 minuta): 200,00 kn

SAVJETOVANJE (do 45 minuta): 200,00 kn
- u cijenu je uključena jedna općenita ploča, ploča za ciljanu aktivnost ili 12 pojedinačnih simbola koji se dostavljaju na e-mail

IZRADA KOMUNIKACIJSKE KNJGIE:

- dostavljanje na e-mail - 7 kn/stranica
- gotova izrada (knjiga u ruke) - 12 kn/stranica

E-SAVJETOVANJE do 30 minuta (za korisnike u terapiji): 200,00 kn
- savjetovanje putem Skypea i e-maila i izrada do 2 ploče za ciljanu aktivnost i do 20 pojedinačnih simbola koji se dostavljaju na e-mail

Cijena: 500 kn
Trajanje: do 45 minuta
Uzrast: Djeca i odrasle osobe

Trebate savjet ili terapiju? Naš tim vas čeka s osmijehom!