AKTIVNOST +

je digitalni mjesečni program s aktivnostima, materijalima i poticajima za odgojitelje.

Sadrži različite aktivnosti raspoređene unutar tjednih tema i mjesečnih projekata.

Svaka aktivnost je potpuno multimodalno razrađena temeljem Nacionalnog kurikuluma. 

Razrada uključuje:

  • Poslove potrebne za pripremu aktivnosti 
  • Poticaje potrebne za provedbu 
  • Razvojne zadaće
  • Izvedbu aktivnosti 
  • Razrađene priloge i materijale 

Cijena za jedan mjesec je 10 EUR. E -RAČUN NE IZDAJEMO

Otvorene prijave za svibanj i lipanj.

Sadržaj Aktivnost + svibanj

Mjesečni projekt: 

Kulturna raznolikost 

Tjedne teme: 

Obitelj (3 aktivnosti)

Pčele (3 aktivnosti)

Hitne službe (3 aktivnosti)

Svjetlost (3 aktivnosti)

  • Prilagodba aktivnosti za jasličare
  • Aktivnosti za poticanje predvještina potrebnih za upis u školu

Bonus:

Obilježavanje Međunarodnog dana sporta

(set aktivnosti za provedbu na otvorenom)

Sadržaj Aktivnost + lipanj

Mjesečni projekt: 

Bicikl

Tjedne teme: 

Oceani (3 aktivnosti)

Tropska područja (3 aktivnosti)

Ljeto (3 aktivnosti)

Kukci (3 aktivnosti)

  • Prilagodba aktivnosti za jasličare
  • Aktivnosti za poticanje predvještina potrebnih za upis u školu

Bonus:

Uređivanje panoa skupine

ISKUSTVA

Tko smo mi?

Dora Marinić, mag.rehab.educ., doktorandica na Kineziološkom fakultetu.
Imam višegodišnje iskustvo u direktnom radu s obiteljima, stručnjacima i studentima te znanstveno-stručnom radu. Autorica sam i suautorica više znanstvenih i stručnih radova, edukacija i treninga. Svoje radno iskustvo stjecala sam kroz direktan rad u sustavu odgoja i obrazovanja, sustavu zdravstva i socijalne skrbi te sustavu znanosti.

Iva Barić, bacc.physioth., SI terapeut, MAES terapeut, Marte Meo praktičar, studentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.
Imam višegodišnje iskustvo u radu s djecom i obiteljima od najranije do predškolske dobi. Autorica sam i suautorica različitih priručnika i edukacija za roditelje, ali i stručnjake koji im pružaju podršku. Kontinuirano se educiram u području ranog razvoja s naglaskom na stvaranje odnosa kao jednog od temelja uspješne suradnje.

Do sada smo imale prilike raditi s preko 9000 djelatnika dječjih vrtića. Naš rad i edukacije temelje se na znanstvenim spoznajama, a stavljajući ih u realne okolnosti dajemo im praktičnost i primjenjivost. Jednostavne i provjerene metode za pametniji, a ne naporniji rad, naš su moto.

Začetnice smo i organizatorice i prvog transdisciplinarnog međunarodnog kongresa u Hrvatskoj – “Prenatalna i postnatalna podrška obiteljima”.

PRIJAVI SE ZA SVIBANJ I LIPANJ

U slučaju bilo kakvih poteškoća javite se na e-mail adresu aktivnost.plus@gmail.com