Edukacija provođenja razvojne procjene, pisanja nalaza i mišljenja i kreiranje IEP-a

Jedinstvena i cjelovita edukacija za stručnjake koji žele provjerenu strukturu za provođenje procjene djece predškolske i osnovnoškolske dobi.

Kome je edukacija namijenjena?

Stručnjacima koji provode procjene i terapijske programe s djecom tijekom ranog i predškolskog razdoblja te školske dobi.

Kada? 

1.4.-30.4.2024.

Kako?

Online putem edukativne platforme i zoom sastanaka.

Koje su prednosti?

Sadržaj možeš pratiti kada i kako želiš u tempu koji tebi odgovara uz praktične vježbe i dostupnu podršku. Snimke i sadržaj edukativne platforme ostaju trajno dostupni.

Prijave otvorene do 29.3.2024.

CIJENA: 

300 EUR (s uključenim PDV-om)

Moguće je plaćanje u 2 rate.

E-račun izdajemo.

“Edukaciju je do sada završilo više od 300 stručnjaka različitog profila (edukacijski rehabilitatori, fizioterapeuti, psiholozi, logopedi, radni terapeuti, kineziterapeuti, socijalni pedagozi…)
PRIJAVI SE!

Vremenik edukacije

 • 1.4. 19:00 – uvodni zoom
 • 4.4. 19:00 – radionica “Procjena”
 • 11.4. 19:00 – radionica “Nalaz i mišljenje”
 • 18.4. 19:00 – radionica “Individualni plan”
 • 25.4. 19:00 – završni zoom
 • + rad na edukativnoj platformi uz 3 modula i video lekcije

Snimke i sadržaj su trajno dostupni!

Sadržaj modula

1. Kako kvalitetno provesti razvojnu procjenu?

 • Koji anamnestički podaci su važni u ranoj, predškolskoj i školskoj dobi
 • Kako uspostaviti dobar inicijalni kontakt s djetetom i roditeljima
 • Kako uspješno opservirati
 • Koje predvještine potrebne za upis u školu dijete treba usvojiti
 • Koje upitnike i testove mogu koristiti i kako doći do njih
 • Komunikacija s roditeljima i skrbnicima
 • Što kada ne ide? – izazovi u provođenju procjene i kako im doskočiti
 • Kako raditi procjenu i testiranje za istraživački rad?
 • Transdisciplinarnost u provođenju procjene
Uključeni autorski PDF materijali:
 • Lista za praćenje usvojenosti predvještina potrebnih za upis u školu
 • Smjernice za praćenje kognitivnog razvoja
 • Smjernice za praćenje senzomotoričkog razvoja
 • Smjernice za praćenje komunikacijskog razvoja
 • Smjernice za praćenje socio-emocionalnog razvoja
 • Razvojni miljokazi 0-6 godina (prema WHO i AAP)

2. Kako napisati nalaz i mišljenje koji će drugi čitati i uvažavati?

 • Kako uobličiti anamnezu, opservaciju i rezultate testiranja?
 • Kako uobličiti zaključak i preporuku?
 • Pravila za uobličavanje nalaza i mišljenja
Uključeni autorski PDF materijali:
 • Primjer nalaza rana dob
 • Primjer nalaza predškolska dob
 • Primjer nalaza školska dob
 • Primjer nalaza timska procjena SI terapeut i edukacijski rehabilitator

3. Kako kreirati jednostavan i učinkovit IEP?

 • Kakva struktura IEP-a je funkcionalna?
 • Koja razvojna područja IEP mora sadržavati?
 • Kako definirati ciljeve?
 • Kako kreirati aktivnosti?
 • Kako kreirati IEP koji se može implementirati u svakodnevicu obitelji?
Uključeni autorski PDF materijali:
 • Primjer IEP-a u dugoj formi
 • Primjer IEP-a u kratkoj formi

4. Vježbamo zajedno

 • Dostupan priručnik za praćenje edukacije
 • Analiziramo snimke 
 • Vježbamo provesti procjenu
 • Kreiramo IEP-e uz dostupne predloške
 • Pišemo nalaze i mišljenja

Savjeti u pisanju nalaza nakon procjene su mi stvarno bili jako korisni. Ne samo zato što sam
saznala nešto novo, već zato što sam dobila pomoć u povezivanju onog što sam uočila u neku
smislenu cjelinu. Postalo je jasno što dobiveni rezultati znače za kreiranje ciljeva.

Natalija Orečstručni suradnik edukacijski rehabilitator u OŠ

Trening koji daje jasnu strukturu , formu i pravila . Pomaže stručnjacima koji su u praksi i žele da
se usavršavaju i argumentirano zalažu za svoje zvanje i djelatnost kojom se bave. Pomaže kod
"sužavanja" u odabiru raznih testova za procjenu i lista za praćenje razvojnih područja. Stavlja
akcent na suštinu dobre procjene i programa što je temelj uspješnog tretmana u radu sa
djecom sa teškoćama u razvoju. Ovaj trening ispunio je sva moja očekivanja.

Šejla Ivanovićdiplomirani socijalni pedagog i pedagog senzorne integracije

Na Treningu naučiš strukturirane korake u procjeni, ali te i osnaži za svakodnevne situacije u
kojima koraci baš i ne idu po planu, a nakon ovog Treninga nalaze i IEP-e pišeš s daleko manje
kaosa u glavi.

Paula Mavretićedukacijski rehabilitator, Marte Meo praktičar, IAIM instruktorica masaže beba i SI stručnjakinja

Tko sam ja?

Dora Marinić, mag.rehab.educ., doktorandica na Kineziološkom fakultetu s višegodišnjim iskustvom u provođenju razvojne procjene, pisanju nalaza i mišljenja i kreiranju IEP-a (Centar ERF-a, privatna praksa) te bogato iskustvo u provođenju testiranja u sklopu znanstveno-istraživačkog rada u interdisciplinarnom području (ginekologija i porodništvo, rehabilitacija i kineziterapija).