Osnaživanje djelatnika dječjih vrtića za praktičan rad

Jedinstvena edukacija za djelatnike dječjih vrtića koji se svaki dan žele osjećati kao kompetentni i zadovoljni stručnjaci.

Kada?
Na upit.

Lokacija
U Vašoj ustanovi ili online

Kome je namijenjena edukacija?
Djelatnicima dječjih vrtića

PRIJAVI SE!

Ishodi edukacije:

– Biti ćete samopouzdan i ravnopravan član tima
– Roditelji i vi biti ćete na istoj strani i uspješno ćete razviti partnerski odnos
– Pametno i svrsishodno ćete ulagati energiju vezanu uz obaveze na poslu
– Osjetljive razgovore doživljavat ćete kao dio posla koji uspješno obavljate
– S razine informacije preći ćete na primjenu i efikasno korištenje znanja i vještina
– Uspješno ćete uključivati djecu s TUR u funkcioniranje skupine

Sadržaj modula

1. Modul Razvoj i razvojna odstupanja sadržava:

a) teme:
Razvojni miljokazi, razvojno odstupanje vs. izazovi u tipičnom razvoju, predškolsko razdoblje, korištenje check listi, jake strane i izazovi i kako mi oni mogu pomoći

b) materijali:
Razvojni miljokazi, Razvojna mapa Check liste tijeka razvoja

2. Modul Uspostava odnosa s djetetom sadržava:

a) teme:
Uspostavljanje odnosa s djetetom, koraci do uspostave individualnog odnosa, što može narušiti naš odnos s djecom, postavljanje granica, izazovi u radu s djecom s TUR, uključivanje djece s TUR

b) materijali:
Analiza komunikacije s djecom (workbook), Analiza
uključivanja djeteta s TUR (workbook)

3. Modul Komunikacija i suradnja sadržava:

a) teme:
Kako svoj pristup usmjeriti obitelji, kako roditelje upoznati s uočenim izazovima, od sukoba do suradnje, kako komunicirati s “teškim” suradnicima i kolegama

b) materijali:
Analiza komunikacijskih situacija (workbook), Workbook za samorefleksiju, Ankete za roditelje

4. Modul Alati i strategije za rad sadržava:

a) teme:
Socijalne priče, senzo-motoričko pričanje priča, terapijske priče, kreiranje i korištenje vizualne podrške, organizacija senzornog i mirnog kutka, multimodalno učenje

b) materijali:
Grupne aktivnosti, Radionice za roditelje, Radionice za timsko povezivanje, Autorske terapijske i senzo-motoričke priče, Autorske multimodalne aktivnosti

Tko smo mi?

Dora Marinić, mag.rehab.educ., doktorandica na Kineziološkom fakultetu.
Imam višegodišnje iskustvo u direktnom radu s obiteljima, stručnjacima i studentima te znanstveno-stručnom radu. Autorica sam i suautorica više znanstvenih i stručnih radova, edukacija i treninga. Svoje radno iskustvo stjecala sam kroz direktan rad u sustavu odgoja i obrazovanja, sustavu zdravstva i socijalne skrbi te sustavu znanosti.

Iva Barić, bacc.physioth., SI terapeut, MAES terapeut, Marte Meo praktičar, studentica na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Osijeku.
Imam višegodišnje iskustvo u radu s djecom i obiteljima od najranije do predškolske dobi. Autorica sam i suautorica različitih priručnika i edukacija za roditelje, ali i stručnjake koji im pružaju podršku. Kontinuirano se educiram u području ranog razvoja s naglaskom na stvaranje odnosa kao jednog od temelja uspješne suradnje.

Do sada smo imale prilike raditi s preko 9000 djelatnika dječjih vrtića. Naš rad i edukacije temelje se na znanstvenim spoznajama, a stavljajući ih u realne okolnosti dajemo im praktičnost i primjenjivost. Jednostavne i provjerene metode za pametniji, a ne naporniji rad, naš su moto.

Začetnice smo i organizatorice i prvog transdisciplinarnog međunarodnog kongresa u Hrvatskoj – “Prenatalna i postnatalna podrška obiteljima”.

Kroz ovu edukaciju dobit ćete cjelovite vještine s konkretnim sadržajima, alatima i rješenjima za svakodnevne izazove u direktnom radu te individualizirana rješenja i korake za vaše specifične izazove. Uz sveobuhvatnost tema koje su izazov u odgojno-obrazovnom radu ova edukacija donijet će vam svakodnevnu i trajnu podršku i povezivanje s odgojiteljima koji razumiju izazove s kojima se susrećete.

Osvrti dosadašnjih polaznika

Iskrena preporuka svima koji žele biti bolji i kompetentniji u obavljanju poslova vezanih
za rad sa djecom predškolske dobi.

Karmen LaskačDV Metković

Uključila sam se na edukaciju “Transcdisciplinarno osnaživanje odgojitelja” neznajući o čemu se tu radi I bez nekih velikih očekivanja, ali ono što sam dobila kroz module edukacije me itekako osnažilo za daljni rad. Platforma modula je jasno, jednostavno , pregledno napravljena. ZOOm sastanci na kojim smo dobivali jasne povratne informacije, sa prijedlozima konkretnim što I kako, nije ostavljalo mjesto “lutanju”. Odlične voditeljice, empatične, na simpatičan način vodile su nas korak po korak. Ono što smatram posebno značajno je to što zoom snimke možemo gledati opet iznova, koliko treba , za provjeru samih sebe I za bolje slušanje savjeta koji su dati pri izradi zadataka, kao I sama platforma, koju koristimo I nakon edukacije. Preporučila bi kolegicama ovu edukaciju. Zahtijeva trud ali ne prevelik I stigne se napraviti bez da utrošimo previse energije. Check liste su pomogle u usmjeravanju kako vidimo dijete I što zapravo gledamo. Preporuka kolegicama da izdvoje vrijeme I sudjeluju na ovoj edukaciji.

Marina BarjaktarovićDV Metković

Edukacija je bila jako dobro koncipirana,gostujući predavači su bili izvrsni.Meni osobno
je proletilo 4 mjeseca druženja,zadaće koje smo imali rješavati bile su zanimljive i
dodatno bi razmišljala o pristupu prema pojedinom djetetu.Svaki put nakon
zooma,nastojala bi primjeniti ono o čemu smo razgovarali,poslušala bi savjete koje sam
dobila od Vas.Saznala sam da i ostali imaju slične probleme,da manje više svi se
borimo sa istim izazovima. Žao mi je samo što se nisu svi ohrabrili pa malo više
sudjelovali sa svojim komentarima i javljanjima.

Ana GulinDV Osmijeh, Šibenik

Djelatnici našeg vrtića su zahvalni na kvalitetnoj edukaciji. Želimo pohvaliti voditeljice koje su bile stručne, ljubazne i otvorene za sva pitanja.
Ovom edukacijom osnaženi smo za konkretne svakodnevne izazove u odgojno-obrazovnom radu. Osiguravanjem kvalitetne komunikacije izazovne
situacije rješavali smo uz stručnu podršku. Imali smo priliku podijeliti svoje dileme. Bogatiji smo materijalima koji će nam pomoći u radu.

DV Metković
Iskažite interes za edukaciju:
U slučaju potrebe kontaktirajte me na:
E-mail: dora@sinapsus.hr ili na mobilni telefon:
 +385998277952